Uzupełnienia stałe
 • Korony i mosty ceramiczne na podbudowie metalowej
 • Korony i mosty ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • Wkład koronowo korzeniowy
 • Stopień ceramiczny
 • Korona metalowa-lana
 • Prace kombinowane, zasuwy, zatrzaski
Uzupełnienia ruchome
 • Proteza akrylowa częściowa
 • Proteza akrylowa całkowita
 • Proteza szkieletowa
Prace dodatkowe
 • Naprawa złamanej protezy
 • Dostawienie zęba
 • Dostawienie klamry
 • Podścielenia: na zimno, na gorąco, miękkie
 • Łyżka indywidualna
 • Model diagnostyczny Wzornik
Uzupełnienia ruchome - podparte
 • Protezy elastyczne (acetale, termosensy, acrony)
 • Proteza szkieletowa – metalowa
 • Szynoproteza
 • Proteza szkieletowa do prac frezowanych
 • Proteza acetalowa z podparciami
Uzupełnienia ruchome - szyny
 • Szyna wybielająca
 • Szyna relaksacyjna
 • Szyna na bruksizm
 • Ochraniacze na zęby
Gwarancja

Na wszystkie uzupełnienia udzielamy gwarancji:

 • Uzupełniania stałe – 24 miesiące
 • Uzupełnienia ruchome – 12 miesięcy

Gwarancją nie są objęte:

 • zanik podłoża protetycznego pacjenta (podścielenia itp.),
 • zanik przyzębia w protezach stałych,
 • protezy wczesne i natychmiastowe.